Calculator
salariu
 • Salariul
 • EUR 4,6303
 • USD 3,9308

Agenția Națională de Administrare Fiscală

(„ANAF”) a publicat “Proiectul Ordin"

Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) a publicat “Proiectul de Ordin"

04 Ian

Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) a publicat pe data de 22 decembrie 2015 “Proiectul de Ordin privind condițiile de solicitare și de prezentare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare / estimare a prețurilor de transfer”.


Conform proiectului:


1. Condițiile de solicitare și de prezentare a dosarului prețurilor de transfer ( „dosar”)


Au fost introduse condiții diferențiate pentru întocmirea şi prezentarea dosarului, în funcție de categoria contribuabililor (mari, mijlocii, mici) şi valoarea anuală a tranzacțiilor derulate cu persoane afiliate, pe categorie de tranzacție.


Pragurile de semnificație avute în vedere pentru valoarea tranzacțiilor cu părți afiliate sunt: • - 200.000 euro, în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare;

 • - 250.000 euro, în cazul prestărilor de servicii;

 • - 350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții / vânzări de bunuri corporale sau necorporale.


Pragurile de semnificație de mai sus sunt înțelese exclusiv TVA, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a fiecărui an fiscal.


Proiectul de ordin distinge următoarele situații:


A. Marii contribuabili care au tranzacții cu persoane afiliate peste pragurile de semnificație: • Acești contribuabili vor avea obligația să întocmească anual dosarul prețurilor de transfer.

 • Termenul de prezentare a dosarului în cazurile de mai sus este de maximum 10 zile de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

 • B. Marii contribuabili care nu au tranzacții cu persoane afiliate peste pragurile de semnificație, contribuabilii mijlocii şi cei mici  • Acești contribuabili vor avea în continuare obligația să prezinte dosarul în cadrul inspecțiilor fiscale, la solicitarea scrisă a inspectorilor fiscali.

  • Termenul de prezentare a dosarului a fost diminuat. Acesta va fi cuprins între 30 și 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu maximum 30 zile.